วงจรชีวิตเห็ดเยื่อไผ่

วงจรชีวิตเห็ดเยื่อไผ่
เมื่อเส้นใยเห็ดเยื่อไผ่มารวมตัวกันเป็นดอกเห็ด ช่วงที่เกิดใหม่ๆดอกเห็ดจะมีปลอกหุ้มรูปวงกลม เมื่อเจริญเติบโตขึ้นขนาดของไข่เห็ดก็จะโตขึ้น และจะเริ่มมีสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ เช่น เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงยาว ปลอกหุ้มก็จะเป็นสีเทาและจะเข้มมากขึ้นเมื่อถูกแสง ส่วนสายพันธุ์สีชมพู ปลอกหุ้มจะเป็นสีชมพูอ่อน และจะเข้มเมื่ออากาศเย็น หรือได้รับแสงเพิ่มขึ้น เมื่อไข่เจริญเต็มที่ เมื่อเอามือจับจะรู้สึกนิ่มเหมือนมีของเหลวคล้ายเจลอยู่ภายในห่อหุ้มอยู่ ส่วนปลายของไข่ด้านบนจะมีความบางกว่าและจะปริแตกออกในเวลาต่อมา หากสภาวะแวดล้อมเหมาะสม การเจริญเติมโตจะเป็นไปอย่างรวดเร็วมาก ดอกเห็ดจะทะลุออกมาจากไข่ เมื่อดอกเห็ดเยื่อไผ่บานเต็มที่แล้ว ส่วนที่อยู่ด้านบนสุด คือ ส่วนของหมวกดอก เป็นส่วนที่มีเมือกเกิดขึ้นบริเวณของหมวกดอก ส่วนนี้จะเป็นส่วนที่สร้างสปอร์และมีกลิ่นที่ล่อให้แมลงมากินน้ำเมือกเหนียวๆ เพื่อจะได้สปอร์ติดตัวแมลงไปด้วย สปอร์ของเห็ดเยื่อไผ่อาศัยแมลงที่มากินเป็นพาหะช่วยกระจายสปอร์ไปยังที่ต่างๆ สปอร์เห็ดเยื่อไผ่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่นเปลือกบางรูปคล้ายเม็ดถั่วมีขนาดเล็กมาก เมื่อสปอร์ถูกแมลงพาไปในที่เหมาะสมมันจะงอกออกมาคล้ายรากฝอยของพืช และขยายเส้นใยขั้นแรกเจริญไปทั่วบริเวณที่สามารถผสมรวมตัวกันได้ เส้นใยของเห็ดเยื่อไผ่จะถ่ายเอาของเหลวในเซลล์มารวมกันกลายเป็นจุดกำเนิดของเส้นใยเห็ดเยื่อไผ่ขั้นที่สอง โดยจะสังเกตุเห็นการเชื่อมต่อเป็นโครงข่ายระหว่างเซลล์ที่เกิดขึ้น เส้นใยระยะที่สองจะเจริญได้เร็วกว่าระยะที่หนึ่ง และเมื่อเส้นใยเจริญเข้าไปในอาหารหรือวัสดุเพาะเต็มที่แล้ว เส้นใยจะมารวมตัวกันเป็นดอก เป็นวัฏจักรวงจรชีวิตของเห็ดเยื่อไผ่
วงจรชีวิตเห็ดเยื่อไผ่