สายพันธุ์เห็ดเยื่อไผ่

เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงยาว
เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงยาว (Dictyophora indusiata)

 

เห็ดเยื่อไผ่กระโปรงสั้นเปลือกชมพู
เห็ดเยื่อไผ่กระโปรงสั้นเปลือกสีชมพู

( Dictyophora Rubrovolvata )