ส่วนประกอบเห็ดเยื่อไผ่
ส่วนประกอบเห็ดเยื่อไผ่

ภาพนี้ขออธิบายส่วนประกอบต่างๆของเห็ดเยื่อไผ่
เห็ดเยื่อไผ่เป็นเห็ดป่า เป็นทั้งอาหารเพื่อสุขภาพบำรุงร่างกายและเป็นยาเกี่ยวกับลดการอักเสบ บำรุงสมองชั้นเลิศที่หาสมุนไพรอื่นมาเทียมไม่ได้ในปัจจุบัน ได้มีการศึกษาเห็ดเยื่อไผ่กันมากมาย