เห็ดเยื่อไผ่
เห็ดเยื่อไผ่

Kingdom :Fungi
Division : Basdiomycota
Class : Agaricomycetes
Order : Phallales
Family : Phallaceae
Genus : Dictyophora
Species : Dictyophora Indusiata (เห็ดเยื่อไผ่ สีขาวกระโปรงยาว)

Dictyophora Duplicata (เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงสั้น)

Dictyophora Rubrovolata (เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงสั้นเปลือกสีชมพู)