การทำเชื้อเห็ดเยื่อไผ่

การทำเชื้อเห็ดเยื่อไผ่  เห็ดเยื่อไผ่เป็นเห็ดป่าการทำเชื้อเห็ดเยื่อไผ่ ค่อนข้างจะอยากมีวิธีการซับซ้อนกว่าเห็ดทั่วไป สามารถใช้ถั่วเหลืองเป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ