คุณค่าทางอาหารเห็ดเยื่อไผ่

เห็ดเยื่อไผ่กับสารอาหาร

เห็ดเยื่อไผ่ เป็นเห็ดที่มีโปรตีนค่อนข้างสูง ทุกส่วนของเห็ดเยื่อไผ่จึงถือว่าเป็นอาหารที่มีสรรพคุณทางด้านโภชนากการสูงเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะ โปรตีน เกลือแร่ และวิตามิน