เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงยาว

สอนเพาะเห็ดเยื่อไผ่

สอนเพาะเห็ดเยื่อไผ่ เห็ดเยื่อไผ่มารวมตัวกันเป็นดอกเห็ด ช่วงที่เกิดใหม่ๆดอกเห็ดจะมีปลอกหุ้มรูปวงกลม เมื่อเจริญเติบโตขึ้นขนาดของไข่เห็ดก็จะโตขึ้น และจะเริ่มมีสีสันตามลักษณะสายพันธุ์ เช่น เห็ดเยื่อไผ่สีขาวกระโปรงยาว ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.Dictyouphora.com Line id :puttalove หรือ โทร.081-822-6553 สถาบันสอนเพาะเห็ดยาพุทธรักษ์เรืองกิจ