ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญของเห็ดเยื่อไผ่

ปัจจัยสำคัญต่อการเจริญของเห็ดเยื่อไผ่ การที่เส้นใยเห็ดเยื่อไผ่มารวมตัวกันเป็นไข่เห็ดเยื่อไผ่ และการพัฒนาของไข่เห็ดเยื่อไผ่นั้นมีปัจจัยที่สำคัญดังต่อไปนี้